EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Formularz kontaktowy
Język
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 992) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Euro-Lingua Ośrodek Nauczania Języków Obcych z siedzibą w Warszawie, ul. Siodlarska 12 w celach związanych z organizacja i realizacją kursu językowego Niniejszym oświadczam, że zastałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawie do ich poprawiania