EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Jak uczymy?

W Euro-Lingua dostosowujemy metody nauczania do:

  • wieku słuchaczy
  • rodzaju i tempa kursu
  • indywidualnych potrzeb słuchaczy
  • trybu nauczania: kurs języka angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego/włoskiego /francuskiego/rosyjskiego online lub stacjonarny

Dlatego też korzystamy z różnych, nowoczesnych metod nauczania, kładąc oczywiście nacisk na podstawową funkcję każdego języka- czyli komunikację werbalną. Zależy nam na tym aby nasi słuchacze dobrze czuli się na naszych zajęciach i byli pozytywnie motywowani do nauki. Dlatego uczymy tylko w małych grupach a nasi lektorzy to dobrze wykształceni i doświadczeni pasjonaci nauczania języków obcych.