EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Angielski dla firm

Pakiet szkoleniowy

Przed szkoleniem

 • Sprawdzamy poziom Słuchaczy (test kwalifikacyjny pisemny i ustny) oraz analizujemy Ich potrzeby
 • Tworzymy grupy wg poziomu, potrzeb i możliwości czasowych
 • Omawiamy szczegółowe potrzeby Klienta i opracowujemy wstępny pogram nauczania
 • Dobieramy materiały szkoleniowe
 • Dobieramy Lektora specjalizującego się w kursie o wybranym profilu

W trakcie szkolenia

 • Sprawdzamy regularnie postępy
 • Przesyłamy miesięczne raporty frekwencji oraz semestralne raporty o postępach
 • Proponujemy Słuchaczom, aby korzystali z platformy e-learningowej Euro-Lingua

Po szkoleniu

 • Przeprowadzamy testy końcowe
 • Przesyłamy raporty
 • Wystawiamy certyfikaty wg wzoru MEN
 • Proponujemy kursy kontynuacyjne