EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Angielski dla dorosłych

Konwersacje

  • kursy dla słuchaczy od poziomu B1 wzwyż
  • zakres zagadnień ustalany z grupą na początku kursu
  • rozwijanie słownictwa i kompetencji mówionej
  • wykorzystanie bieżących materiałów prasowych oraz internetu
  • debaty i dyskusje panelowe
  • dyskusje z użyciem słownictwa biznesu- np. (negocjacje, prezentacje, konferencje)
  • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, pisaniu cv, przygotowaniu dokumentów podróży
  • ćwiczenie zwrotów przydatnych w podróży czy dłuższych pobytach za granicą
  • (zakładanie konta, wizyta u lekarza, wynajem mieszkania)