Euro-Linguauczymy języków obcych już 20 lat!

Angielski dla dorosłych

Egzaminy zewnętrzne

Jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym egzaminów TELC, oraz partnerem Centrum Egzaminacyjnego British Council w programie Addvantage.

Member of the BCTelc language test

Przygotowujemy również do innych egzaminów np. STANAG oraz egzaminów międzynarodowych m.in. z Business English.

Oferujemy kursy egzaminacyjne we wszystkich nauczanych językach.

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, (m. in. egzaminatorów wybranych egzaminów). W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z formą i wymogami czasowymi egzaminu. Oprócz rozszerzania słownictwa, powtórki gramatyki wykorzystywane są oryginalne arkusze egzaminacyjne. Słuchacze ćwiczą specjalne techniki egzaminacyjne i szablony wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Przed finalną decyzją o podejściu do egzaminu, piszą egzamin próbny (mock test), aby sprawdzić, czy osiągnęli dostateczny poziom znajomości języka.