EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 22 lata!

Angielski dla dorosłych

Egzaminy zewnętrzne

Jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym egzaminów TELC, oraz partnerem Centrum Egzaminacyjnego British Council w programie Addvantage.

Member of the BC

Telc language test

  • Egzamin telc został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.
  • Egzaminy telc przeprowadzane są z 10 języków na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2., zarówno z języka ogólnego i specjalistycznego, między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu czy medycyny. Egzaminy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.
  • Egzamin telc testuje umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz ich zastosowanie w praktycznych i autentycznych sytuacjach zawodowych.
  • Egzaminy telc uznawane są m.in przez uniwersytety i szkoły wyższe, pracodawców instytucji finansowych i handlowych, branże turystyczną i medyczną , polską administrację państwową.
  • Na zamówienie organizujemy sesje egzaminacyjne z języków angielskiego i niemieckiego. Minimalna liczba osób 1 sesji to 7 osób. Cena zależna jest od poziomu i liczby zdających.
  • Czas oczekiwania na wyniki to 6-8 tygodni.

Przygotowujemy również do innych egzaminów np. angielski militarny wg STANAG 6001 oraz egzaminów międzynarodowych m.in. z Business English.

Oferujemy kursy egzaminacyjne we wszystkich nauczanych językach.

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, (m. in. egzaminatorów wybranych egzaminów). W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z formą i wymogami czasowymi egzaminu. Oprócz rozszerzania słownictwa, powtórki gramatyki wykorzystywane są oryginalne arkusze egzaminacyjne. Słuchacze ćwiczą specjalne techniki egzaminacyjne i szablony wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Przed finalną decyzją o podejściu do egzaminu, piszą egzamin próbny (mock test), aby sprawdzić, czy osiągnęli dostateczny poziom znajomości języka.