EURO-LINGUA S.C.uczymy języków obcych już 24 lata!

Zajęcia dla dzieci prowadzimy według starannie opracowanego, autorskiego programu nauczania, który w odpowiednich proporcjach dawkuje pracę z podręcznikiem kursowym i następujacymi elemetami: 

              

1. zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu CLIL z angielskiego – Content and Language Integrated Learning: dzieci uczą się nie tylko języka, ale poszerzają swoją wiedzę z zakresu innych przedmiotów szkolnych, np. matematyki, przyrody, geografii, tym samym przygotowujac sie do nauki w szkołach dwujęzycznych. 

              

 2praca metodą projektu –  oprócz mini-projektów skorelowanych z treścią podręcznika kursowego, dzieci zaangażowane są również w całoroczny projekt, który realizowany jest we wszystkich oddziałach szkoły

                

 3. elementy metody TPR  z angielskiego: Total Physical Response, które angażują dzieci nie tylko poznawczo,ale również fizycznie i pozwalają im skoordynować swoje zdolności intelektualne i motoryczne        

            

4„uczę się uczyć” – dzieciom przekazywana jest wiedza o tym, jak mogą wykorzystywać różne pomoce do nauki języków, oraz w jaki sposób mogą się uczyć różnych zagadnień; dodatkowo wspierana jest umiejętność samooceny m in. poprzez stosowanie portfolio językowego

             

5. elementy multimedialne: wykorzystanie piosenek, filmów, gier i internetu

  

6. rozbudzanie wrazliwości kulturowej- wprowadzanie elementów kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego

           

7. praca domowa- regularnie zadawana

8. kontrola postępów -na podstawie aktywności na zajęciach, kartkówek, testów śród-semestralnych i semestralnych, przygotowania do zajęć.